ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΑΧΘΟΥ - ΑΡΤΑΣ

ΚΟΠΡΑΙΝΑ ΑΡΤΑΣ

Τηλ: 2681069683 (fax:2681069654)

EMAIL:kpeart@sch.gr

Facebook: 

https://www.facebook.com/kpeartas/?fref=ts

 

Σχολικό έτος 2017-2018

         ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την : Ημερίδα του ΚΠΕ Αράχθου Άρτας»

    Το ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6(ΛΑΠ), Υποέργο 1, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη φιλοσοφία, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τις μεθόδους υλοποίησης προγραμμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπ/σης για την αειφορία προτίθεται να πραγματοποιήσει επιμορφωτική δράση όπως παρακάτω:

Α. Ταυτότητα Επιμορφωτικής Δράσης:

Είδος: Ημερίδα
Τίτλος: « 2η γιορτή μανιταριών. Τα μανιτάρια της περιοχής μου, αναγνώριση, συλλογή, γευσιγνωσία». 
Συνδιοργάνωση: Συνδιοργάνωση ΚΠΕ Αράχθου Άρτας και Δήμος «Νικ. Σκουφά», Διαμέρισμα «Πέτα».
Τόπος: Δάσος Πέτα, Πλατεία Πέτα,  Πέτα Άρτας, Δήμος «Νικολάου Σκουφά», Αίθουσα ΚΑΠΗ και προαύλιος χώρος πλατείας Πέτα.
Χρόνος: Κυριακή  5  Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9:00 το πρωΐ.

Β. Ομάδα Στόχος:

Η ημερίδα απευθύνεται σε  Εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης της περιφέρειας Ηπείρου.

Γ. Χρηματοδότηση- Προϋπολογισμός:

Οι δαπάνες της ημερίδας θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΤΔΕ-Υ της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που υλοποιείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αφορά στο ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6(ΛΑΠ), Υποέργο 1, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και τον Δήμο «Νικολάου Σκουφά»

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

 

Κυριακή 05 Νοεμβρίου  2017

Πρόγραμμα ημερίδας (ενδεικτικό)
09:00 - 09:15 Προσέλευση - Εγγραφές
Έναρξη

Καλωσόρισμα – Στοχοθεσία ΙΣΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Υπ. Λειτ. ΚΠΕ Αράχθου Άρτας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ από ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ και ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ

09:15 - 11:30   ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑ ΓΙΑ AΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΤΟΠΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ  ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΩΝ ΠΕΤΑ.
11:30 - 12:15

Εισήγηση με θέμα : Τα μανιτάρια της περιοχής μου  - είδη, διαχωρισμός  και αναγνώριση των βρώσιμων από τα δηλητηριώδη. Θρεπτικές και θεραπευτικές ιδιότητες των μανιταριών»

ΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -   Πρόεδρος Συλλόγου Μανιταρόφιλων  ΗΠΕΙΡΟΥ, Αίθουσα ΚΑΠΗ, πλατεία Πέτα.

12:15 - 13:30

Εισήγηση με θέμα : «Έκθεση μανιταριών που συλλέχθηκαν στον προαύλιο χώρο της πλατείας του Πέτα. Φωτογράφηση, Εξηγήσεις και Επισημάνσεις.»

Μέλη του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας, Μέλη του συλλόγου Μανιταρόφιλων Πέτα.  Προαύλιος Χώρος,   Πλατεία Πέτα.

12:15 - 13:30 Προβληματισμοί – Συζήτηση
12:30 - 15:30

Εργαστήριο: “ Μαγειρικής μανιταριών- γευσιγνωσίας” Νέες γεύσεις και Μοίρασμα φαγητού στους παρευρισκομένους.

Παρασκευαΐδης Φώτης – Σεφ, εκπρόσωπος της επιχείρησης μανιταροπροϊόντα  Γρεβενών.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ημερίδα να καταθέσουν το  αίτημα τους ΠΡΩΣΩΠΙΚΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων του νομού μέχρι την τετάρτη 18 οκτωβρίου 2017 .

           Στο τέλος των επιμορφωτικών ημερίδων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

           Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει  χωρίς δαπάνη για την υπηρεσία.

Συν.   ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

             ΑΦΙΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Η Υπεύθυνη λειτουργίας του ΚΠΕ

Ίσαρη    Ασπασία

                                                                                                                                                                                                              ΠΕ1812   ΤΕΧΝ.  ΓΕΩΠΟΝΟΣ

  ΠΕ1812  Τεχν. Γεωπόνος

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων