ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΑΧΘΟΥ - ΑΡΤΑΣ

ΚΟΠΡΑΙΝΑ ΑΡΤΑΣ

Τηλ: 2681069683 (fax:2681069654)

EMAIL:kpeart@sch.gr

Facebook: 

https://www.facebook.com/kpeartas/?fref=ts

 

Σχολικό έτος 2017-2018

Το ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6(ΛΑΠ), Υποέργο 1, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη φιλοσοφία, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τις μεθόδους υλοποίησης προγραμμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπ/σης για την αειφορία προγραμματίζει ημερίδα επιμόρφωσης με τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Ταυτότητα Επιμορφωτικής Δράσης:

Είδος: Ημερίδα
Τίτλος: 5η γιορτή ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών
Τόπος: Κτήμα «Ζεύκι», Βαθύκαμπος Άρτας
Χρόνος: Κυριακή 6 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00

Β. Ομάδα Στόχος:

Η ημερίδα απευθύνεται σε Εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης.

Γ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Οι σπόροι είναι αγαθό της φύσης το οποίο πέρα από τη βάση της  παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού και συνδέεται άμεσα με τη βιοποικιλότητα, την οικονομία και την ιστορία κάθε τόπου. 

Η εκδήλωση έχει στόχο: 

Να ενημερωθούν οι παρευρισκόμενοι για την βιολογική καλλιέργεια, την ανάγκη διατήρησης ντόπιων σπόρων και ποικιλιών και την θετική συμβολή από την διάδοση τους, για την υγεία και το περιβάλλον.

Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητικές κοινότητες της περιοχής με σκοπό να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές ώστε να συνεχίσουν την παράδοση.

Να γίνει ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών.

Να συμβάλλει στη διάσωση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών σπόρων καθώς και της γνώσης γύρω από αυτούς που έχει μεταφερθεί από γενιά σε γενιά.

Να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι σπόρους μέσω της ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών λαχανικών, σιτηρών κ.λ.π.

Δ. Χρηματοδότηση- Προϋπολογισμός:

Οι δαπάνες της ημερίδας βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΤΔΕ-Υ της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που υλοποιείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αφορά στο ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6(ΛΑΠ), Υποέργο 1, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ).

Ε. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στους υπεύθυνους σχολικούς δραστηριοτήτων της οικείας δ/νσης μέχρι την Παρασκευή 30/03/2018 στις 13:00.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συν.: Αίτηση Συμμετοχής

          ΑΦΙΣΑ Εκδήλωσης

         Ενημερωτικό φυλλάδιο

                                                                                              Η

                                                                                                           Υπεύθυνη λειτουργίας

                                                                                      ΙΣΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

                                                                                                                                         ΠΕ1812 ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

         ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την : Ημερίδα του ΚΠΕ Αράχθου Άρτας»

    Το ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6(ΛΑΠ), Υποέργο 1, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη φιλοσοφία, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τις μεθόδους υλοποίησης προγραμμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπ/σης για την αειφορία προτίθεται να πραγματοποιήσει επιμορφωτική δράση όπως παρακάτω:

Α. Ταυτότητα Επιμορφωτικής Δράσης:

Είδος: Ημερίδα
Τίτλος: « 2η γιορτή μανιταριών. Τα μανιτάρια της περιοχής μου, αναγνώριση, συλλογή, γευσιγνωσία». 
Συνδιοργάνωση: Συνδιοργάνωση ΚΠΕ Αράχθου Άρτας και Δήμος «Νικ. Σκουφά», Διαμέρισμα «Πέτα».
Τόπος: Δάσος Πέτα, Πλατεία Πέτα,  Πέτα Άρτας, Δήμος «Νικολάου Σκουφά», Αίθουσα ΚΑΠΗ και προαύλιος χώρος πλατείας Πέτα.
Χρόνος: Κυριακή  5  Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9:00 το πρωΐ.

Β. Ομάδα Στόχος:

Η ημερίδα απευθύνεται σε  Εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης της περιφέρειας Ηπείρου.

Γ. Χρηματοδότηση- Προϋπολογισμός:

Οι δαπάνες της ημερίδας θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΤΔΕ-Υ της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που υλοποιείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αφορά στο ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6(ΛΑΠ), Υποέργο 1, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και τον Δήμο «Νικολάου Σκουφά»

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

 

Κυριακή 05 Νοεμβρίου  2017

Πρόγραμμα ημερίδας (ενδεικτικό)
09:00 - 09:15 Προσέλευση - Εγγραφές
Έναρξη

Καλωσόρισμα – Στοχοθεσία ΙΣΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Υπ. Λειτ. ΚΠΕ Αράχθου Άρτας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ από ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ και ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ

09:15 - 11:30   ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑ ΓΙΑ AΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΤΟΠΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ  ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΩΝ ΠΕΤΑ.
11:30 - 12:15

Εισήγηση με θέμα : Τα μανιτάρια της περιοχής μου  - είδη, διαχωρισμός  και αναγνώριση των βρώσιμων από τα δηλητηριώδη. Θρεπτικές και θεραπευτικές ιδιότητες των μανιταριών»

ΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -   Πρόεδρος Συλλόγου Μανιταρόφιλων  ΗΠΕΙΡΟΥ, Αίθουσα ΚΑΠΗ, πλατεία Πέτα.

12:15 - 13:30

Εισήγηση με θέμα : «Έκθεση μανιταριών που συλλέχθηκαν στον προαύλιο χώρο της πλατείας του Πέτα. Φωτογράφηση, Εξηγήσεις και Επισημάνσεις.»

Μέλη του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας, Μέλη του συλλόγου Μανιταρόφιλων Πέτα.  Προαύλιος Χώρος,   Πλατεία Πέτα.

12:15 - 13:30 Προβληματισμοί – Συζήτηση
12:30 - 15:30

Εργαστήριο: “ Μαγειρικής μανιταριών- γευσιγνωσίας” Νέες γεύσεις και Μοίρασμα φαγητού στους παρευρισκομένους.

Παρασκευαΐδης Φώτης – Σεφ, εκπρόσωπος της επιχείρησης μανιταροπροϊόντα  Γρεβενών.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ημερίδα να καταθέσουν το  αίτημα τους ΠΡΩΣΩΠΙΚΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων του νομού μέχρι την τετάρτη 18 οκτωβρίου 2017 .

           Στο τέλος των επιμορφωτικών ημερίδων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

           Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει  χωρίς δαπάνη για την υπηρεσία.

Συν.   ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

             ΑΦΙΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Η Υπεύθυνη λειτουργίας του ΚΠΕ

Ίσαρη    Ασπασία

                                                                                                                                                                                                              ΠΕ1812   ΤΕΧΝ.  ΓΕΩΠΟΝΟΣ

  ΠΕ1812  Τεχν. Γεωπόνος

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων