ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΑΧΘΟΥ - ΑΡΤΑΣ

ΚΟΠΡΑΙΝΑ ΑΡΤΑΣ

Τηλ: 2681069683 (fax:2681069654)

EMAIL:kpeart@sch.gr

Facebook: 

https://www.facebook.com/kpeartas/?fref=ts

 

Το ΚΠΕ Αράχθου ιδρύθηκε από το ΥΠΕΠΘ τον Ιούλιο του 2002 και άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβρη του 2003.Στεγάζεται στα αναπαλαιωμένα πέτρινα κτήρια του λιμανιού της Κόπραινας. Υλοποιούνται στο ΚΠΕ μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Η παιδαγωγική ομάδα αποτελείται από εκπ/κους Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης.

Στόχοι :

  • H δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές ωστε αυτοί να αποκτήσουν ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
  • Η απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων.
  • Η ανάπτυξη υπεύθυνων στάσεων και συυμπεριφορών που συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισοροπίας, στην διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Δραστηριότητες του ΚΠΕ Αράχθου:

  • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα Π.Ε για την Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση.
  • Υποστηρίζει σχολικά προγράμματα Π.Ε.
  • Οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια εκπ/κων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης των Δ/σεων της εμβελείας του.
  • Παράγει εκπ/κο υλικό. Συνεργάζεται με επιστημονικούς κυβερνητικούς και μη φορείς.
  • Αναπτύσσει τοπικές και διεθνείς συνεργασίες και δράσεις.
  • Αναπτύσσει θεματικά δίκτυα.

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων