ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΑΧΘΟΥ - ΑΡΤΑΣ

ΚΟΠΡΑΙΝΑ ΑΡΤΑΣ

Τηλ: 2681069683 (fax:2681069654)

EMAIL:kpeart@sch.gr

Facebook: 

https://www.facebook.com/kpeartas/?fref=ts

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

...Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας...

Το ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6(ΛΑΠ), Υποέργο 1, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη φιλοσοφία, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τις μεθόδους υλοποίησης προγραμμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπ/σης για την αειφορία προγραμματίζει ημερίδα επιμόρφωσης με τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Ταυτότητα Επιμορφωτικής Δράσης:

Είδος: Ημερίδα
Τίτλος: 5η γιορτή ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών
Τόπος: Κτήμα «Ζεύκι», Βαθύκαμπος Άρτας
Χρόνος: Κυριακή 6 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00

Β. Ομάδα Στόχος:

Η ημερίδα απευθύνεται σε Εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης.

Γ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Οι σπόροι είναι αγαθό της φύσης το οποίο πέρα από τη βάση της  παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού και συνδέεται άμεσα με τη βιοποικιλότητα, την οικονομία και την ιστορία κάθε τόπου. 

Η εκδήλωση έχει στόχο: 

Να ενημερωθούν οι παρευρισκόμενοι για την βιολογική καλλιέργεια, την ανάγκη διατήρησης ντόπιων σπόρων και ποικιλιών και την θετική συμβολή από την διάδοση τους, για την υγεία και το περιβάλλον.

Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητικές κοινότητες της περιοχής με σκοπό να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές ώστε να συνεχίσουν την παράδοση.

Να γίνει ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών.

Να συμβάλλει στη διάσωση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών σπόρων καθώς και της γνώσης γύρω από αυτούς που έχει μεταφερθεί από γενιά σε γενιά.

Να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι σπόρους μέσω της ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών λαχανικών, σιτηρών κ.λ.π.

Δ. Χρηματοδότηση- Προϋπολογισμός:

Οι δαπάνες της ημερίδας βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΤΔΕ-Υ της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που υλοποιείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αφορά στο ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6(ΛΑΠ), Υποέργο 1, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ).

Ε. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στους υπεύθυνους σχολικούς δραστηριοτήτων της οικείας δ/νσης μέχρι την Παρασκευή 30/03/2018 στις 13:00.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συν.: Αίτηση Συμμετοχής

          ΑΦΙΣΑ Εκδήλωσης

         Ενημερωτικό φυλλάδιο

                                                                                              Η

                                                                                                           Υπεύθυνη λειτουργίας

                                                                                      ΙΣΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

                                                                                                                                         ΠΕ1812 ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

loader

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων