ΚΠΕ ΑΡΑΧΘΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑΣ

Το ΚΠΕ Αράχθου ιδρύθηκε από το ΥΠΕΠΘ τον Ιούλιο του 2002 και άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβρη του 2003.Στεγάζεται στα αναπαλαιωμένα πέτρινα κτήρια του λιμανιού της Κόπραινας. Υλοποιούνται στο ΚΠΕ μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Η παιδαγωγική ομάδα αποτελείται από εκπ/κους Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης.

Κτιριακή υποδομή

Μουσείο φάρων.

Αίθουσα δραστηριοτήτων.

Αίθουσα προβόλων.

Αίθουσα βιβλιοθήκης.

Αποθήκη υλικού για τα προγράμματα.

Γραφεία παιδαγωγικής ομάδας.

Υπόστεγο-Εκθετήριο βαρκών.

Στέγαστρο-Σταθμός πρώτων βοηθειών θαλάσσιας χελώνας carreta-carreta.

Στόχοι :

Δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές με στόχο:

To ενδιαφέρον των μαθητών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων.

Την ανάπτυξη υπεύθυνων στάσεων και συμπεριφοράς συμβάλλοντας στην προστασία της οικολογικής

ισορροπίας, της ποιότητας ζωής  και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δραστηριότητες:

Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα Π.Ε για την Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση.

Υποστηρίζει σχολικά προγράμματα Π.Ε.

Οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια εκπ/κων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης των Δ/σεων της εμβελείας του.

Παράγει εκπ/κο υλικό. Συνεργάζεται με επιστημονικούς κυβερνητικούς και μη φορείς.

Αναπτύσσει τοπικές και διεθνείς συνεργασίες και δράσεις.

Αναπτύσσει θεματικά δίκτυα.